TRT_Francais_680*100 banner
TRT_Cocuk_Oyun_Dunyası_680*100 banner
Kasaba Doktoru_680*100 banner
Kara Tahta_tarihsiz 680*100 banner
Doru: Macera Ormanı 680*100 banner
Alparslan 680*100 banner
Barbaroslar_680*100 banner
Teskilat_680*100 banner
Gonul Dagı_680*100 banner
bilbakalımtrt_2021 banner
trt_cocuk_kitaplik_2021 banner
X

Muhasebe ve Finansman Dairesi BaşkanlığıBaşkan : İzzet CAN


Tel : 0 312 463 41 00

Faks : 0 312 463 41 07

Adres : TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 1.Kat 06540 Or-An Ankara

E Posta : izzet.can@trt.net.tr

Görevleri : Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, kurumun mali yönetiminin yapısını ve işleyişini belirlemek, kurum bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını, mali bilginin zamanında üretilmesini, mali içerikli tüm işlemlerin; muhasebenin temel kavramları, ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak takibini, muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve kontrolünü sağlamak, bilanço, kar/zarar ve diğer mali tabloları hazırlamak, kurumun mali kaynaklarının rasyonel ve mali mevzuata uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının kontrolünü yapmak görevlerini gerçekleştirmektedir.

TRT E-Bandrol
TRT_DOSYA_DOGRULAMA
trt_arabuluculuk