Seksenler_2019 banner
3'te 3 Tarih banner
sampiyon banner
Benim Adım Melek banner
TRT E-Bandrol banner


/
X

Muhasebe ve Finansman Dairesi BaşkanlığıBaşkan : İzzet CAN


Tel : 0 312 463 41 00

Faks : 0 312 463 41 07

Adres : TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 1.Kat 06540 Or-An Ankara

E Posta : izzet.can@trt.net.tr

Görevleri : Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, kurumun mali yönetiminin yapısını ve işleyişini belirlemek, kurum bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını, mali bilginin zamanında üretilmesini, mali içerikli tüm işlemlerin; muhasebenin temel kavramları, ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak takibini, muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve kontrolünü sağlamak, bilanço, kar/zarar ve diğer mali tabloları hazırlamak, kurumun mali kaynaklarının rasyonel ve mali mevzuata uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının kontrolünü yapmak görevlerini gerçekleştirmektedir.