Masumlar Apartmanı_680*100 banner
Gonul Dagı_680*100 banner
Barbaroslar_680*100 banner
Teskilat_680*100 banner
trt_cocuk_kitaplik_2021 banner
bilbakalımtrt_2021 banner
özüsözüinsan_banner_680x100 banner


/
X

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

İNTERNET SİTESİ

AYDINLATMA METNİ

 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (“TRT, Kurum”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Kişisel verileriniz, TRT tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

  • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
  • Sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimiz çerçevesinde,
  • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
  • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

işlenmektedir.

Unvan                        : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

İnternet Adresleri     : www.trt.net.tr

Telefon Numarası     : 444 0 878

E-Posta Adresi          : kvkk@trt.net.tr

Adres                         : TRT Sitesi Turan Güneş Bulvarı 06540 Or-An Ankara

İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi Ve İşlemenin Hukuki Sebebi

İşlenen Kişisel Veri

Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, TCKN)

İletişim Bilgisi (E-posta, Telefon Numarası, Adres)

Müşteri İşlem Bilgisi (Müşterinin talep ve şikayetleri, siparişleri)

Kişisel Veri İşleme Amacı

TRT internet siteleri üzerinden sunulan hizmetlerin ilgililere ulaştırılması

TRT üyeliğinin oluşturulması ve TRT’nin sağlamış olduğu hizmetlerin ilgili kişilere kullandırılması

TRT kurumsal iş süreçlerinin yürütülmesi

İlgili kişilerin talep ve şikayetlerine dönüş yapılması

İşlem güvenliğinin sağlanması

Programların, etkinliklerin, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ilgililere duyurulması, haberdar edilmesi

Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı ve sınırlı şekilde bilgi verilmesi

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İzleyicilere/Dinleyicilere yönelik kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi

İzleyicilere/Dinleyicilere yönelik pazarlama süreçlerinin yönetilmesi,

Memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası ile ilişki yönetimi süreçlerinin planlanması

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Mektup süreçlerinin yürütülmesi

Müze randevu süreçlerinin yürütülmesi

Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi

İletişim formları kanalıyla tarafımıza iletilen taleplere dönüş sağlanması

TRT tarafından sunulan TRT Market süreçlerinin yürütülmesi

Bizimle görüşlerini paylaşan izleyici/dinleyicilerimize hediye gönderimin yapılması

Hukuki Sebebi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması (Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki yükümlülükler vb.)

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Pazarlama-reklam ve ileti gönderimi süreçlerinin yürütülmesi için açık rızanın varlığı

Bizlerle görüşlerini paylaşan izleyici/dinleyicilere hediye gönderimi için açık rızanın varlığı (İlgili kişilerin bu amaçlarla verilerini bizimle paylaşması halinde açık rızalarının var olduğu kabul edilir.)

Toplanma Yöntemi

TRT kurumsal alt yapısı, ses kaydı, internet siteleri ve mobil uygulamalar kanalıyla otomatik yöntemlerle; ilgili kişinin şahsi başvurusu, kargo-posta kanalıyla otomatik olmayan yollarla; elektronik posta, sosyal medya ve CİMER ile kısmen otomatik yollarla toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Veri

Finansal Bilgi (E-ticaret faaliyetimiz kapsamında müşteri ödeme bilgileri, kart bilgileri)

Kişisel Veri İşleme Amacı

TRT internet siteleri üzerinden sunulan hizmetlerin ilgililere ulaştırılması

TRT kurumsal iş süreçlerinin yürütülmesi

İlgili kişilerin talep ve şikayetlerine dönüş yapılması

TRT tarafından sunulan TRT Market süreçlerinin yürütülmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebebi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Toplanma Yöntemi

TRT kurumsal alt yapısı, internet siteleri ve mobil uygulamalar kanalıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Veri

Talep ve Şikayet Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amacı

TRT internet siteleri üzerinden tarafımıza iletişim formları kanalıyla gönderilen talep ve şikayetlere dönüş sağlanması

Hukuki Sebebi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Toplanma Yöntemi

TRT kurumsal alt yapısı, internet siteleri ve mobil uygulamalar kanalıyla otomatik yöntemlerle; elektronik posta, sosyal medya ve CİMER ile kısmen otomatik yollarla toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Veri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amacı

Engelsiz Görüntülü Görüşme süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebebi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Toplanma Yöntemi

İlgili cihazlar vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Veri

Çağrı Merkezi Ses Kaydı Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amacı

Çağrı merkezi kayıtlarının tutulması

Hukuki Sebebi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Toplanma Yöntemi

İlgili cihazlar vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Veri

Sosyal Medya Hesap Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amacı

TRT Hesabı açılışını sağlamak

Talep, şikâyet ve önerileri almak

Hukuki Sebebi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin toplanmasını gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Toplanma Yöntemi

TRT hesabı açılışı sosyal medya hesabı ile yapılıyorsa ilgili sayfalardan otomatik yöntemlerle; sosyal medya üzerinden talep, şikâyet ve görüş iletiliyorsa kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Veri

TRT Platformları Kullanıcı Tercih Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amacı

TRT platformları üzerinde kişiye özel tercihlerin ön plana çıkarılması ve kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesi

Hukuki Sebebi

Açık rızanın varlığı

Toplanma Yöntemi

İlgili platformlarda kişilere tercih yaptırılmak suretiyle otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Veri

Uygulamalar Aracılığıyla Talep Edilen Veriler (Konum, Mikrofon, Görsel İşitsel Kayıtlar vs.)

Kişisel Veri İşleme Amacı

Mobil uygulamalar üzerindeki kullanıcı deneyimlerin geliştirilmesi

Hukuki Sebebi

Açık rızanın varlığı (Telefon üzerinden izin istenir)

Toplanma Yöntemi

İlgili platformlarda kişilere tercih yaptırılmak suretiyle otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Veri

İşlem Güvenliği Bilgisi (IP Bilgisi, Log Kaydı, Güvenlik Kodu, Kullanıcı Hesap Bilgileri, Çerez Bilgileri)

Kişisel Veri İşleme Amacı

TRT’nin hukuki sorumluluklarının yerine getirilmesi

Talep ve şikayetlerin karşılanması

Yetkili kurum ve kuruluşların olası haklı talepleri halinde, taleple bağlı ve sınırlı ölçüde bilgi verilmesi

İnternet sitesi ziyaretçilerinin ve internet sitelerimiz üzerinden işlem yapan ilgili kullanıcıların işlem güvenliğinin sağlanması

İnternet sitesi kullanıcılarının hesap oluşturulabilmesi, faaliyetleri ve gelişmeleri takip edebilmesi

Hukuki Sebebi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Zorunlu çerezler dışındaki bilgiler için açık rıza

Toplanma Yöntemi

TRT kurumsal alt yapısı, internet siteleri ve mobil uygulamalar kanalıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda, TRT kurumsal faaliyet konularımızın ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi süreçlerinde gerekmesi halinde ve gerekenle sınırlı şekilde;

  • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşme süreçlerinin yönetimi, iş stratejilerimizin belirlenmesi, denetim süreçlerimizin yürütülmesi, süreç kalitesinin artırılmasına ilişkin öneri ve tedbirlerin alınması),
  • Banka ve finans kuruluşlarına, (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
  • Faaliyetlerin gerçekleşmesi için iş süreçlerinde yer alan yurt içi veya yurt dışı tedarikçilere, iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, iştiraklerimize (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi),

aktarılmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Kurumumuz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için KVKK kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir alınmakta olup, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin de bu tedbirlere uygunluğu denetlenmektedir.

Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar, hukuki ve yasal yükümlülüklerimiz de gözetilerek saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

 

Çocuklar İçin Ayrıcalık Arz Eden Hususlar

TRT çocukların kişisel verilerinin korunmasına büyük hassasiyet göstermektedir. İnternet ortamında çocukların takibini yapmanın fiili güçlüğü göz önünde bulundurulduğunda söz konusu trafiğin mutlaka veli/vasi gözetiminde yürütülmesi, verilerin işlenmesine ilişkin olarak açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanın veli/vasi tarafından verilmesi gerekmektedir.

 

Televizyon-Radyo Yayınlarına İlişkin Ayrıcalık Arz Eden Hususlar

TRT’nin yürütmüş olduğu yayınlar kapsamında işlediği ve aleni hale getirdiği kişisel veriler KVKK’nın 28/1-c maddesi kapsamında istisna hükümlerine tabidir. Bu doğrultuda söz konusu faaliyet kapsamında işlenebilecek kişisel veriler için TRT’nin aydınlatma ve veri işleme şartlarına uyma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Kurumumuza iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Veri Sorumlusu Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.