Sayfa içeriğine erişmek için tıklayın
Reklamı Kapat
X

Hızlı Erişim Menüsü

TV Yayın Akışı
RSS
TRT Market
Engelsiz TRT
 
 

TV Kanalları Menüsü

Etik Komisyonu

  TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU ETİK KOMİSYONU

  Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Etik Komisyonu, Genel Müdürlük Makamımızın 20.01.2009 tarihli ve 12 sayılı oluru ile 2 yıl süreyle görev yapmak üzere kurulmuştur.

  Söz konusu komisyon 1 başkan ve 2 üyeden oluşmaktadır.
  • Dr. Zeki ÇİFTÇİ (Başkan) (0312 463 21 40)
  • Maruf OKUYAN (Üye) (0312 463 21 90)
  • Ahmet AKÇAKAYA (Üye) (0312 463 22 30)

  Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5176 sayılı Kanun’un 7’inci maddesi hükmü gereğince hazırlanan “Kamu Görevleri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 29’uncu maddesinde, “Kurum ve kuruluşlarda, Etik kültürünü yerleştirilmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az 3 kişilik bir Etik Komisyonu oluşturulur. Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik Komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri üç ay içinde kurula bildirilir. Etik Komisyonu kurul ile işbirliği içinde çalışılır.” hükmü yer almaktadır.

  TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU ETİK KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAKLARI

  09.02.2009 Etik Komisyonu Toplantı Tutanağı

  Komisyon, Genel Müdür Yardımcısı Alaettin KORKMAZ’ın başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

  1- Etik Komisyonu özgeçmiş ve iletişim bilgilerinin Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na bildirilmesine,

  2- Kurumumuz portalına ve gerekirse internet sayfasına Etik Komisyonunu ve Etik Mevzuatı ile Etik ilkeleri ve bu konuda kurumumuzca yapılan çalışmaları tanıtan bir bölüm eklenmesine,

  3- Etik Kültürü ve Etik davranış ilkeleri konusunda her düzeyde personele eğitim verilmesi hususunun Eğitim Dairesi Başkanlığı’na iletilmesine, karar verildi.