Masumlar Apartmanı_680*100 banner
Gonul Dagı_680*100 banner
Barbaroslar_680*100 banner
Teskilat_680*100 banner
trt_cocuk_kitaplik_2021 banner
bilbakalımtrt_2021 banner
özüsözüinsan_banner_680x100 banner


/
X
TRT Arşiv

1927’de başlayan radyo yayınları ile 1968’de başlayan televizyon yayınlarının büyük bir kısmını barındıran TRT Arşivleri, Türkiye’nin görsel-işitsel hafızası konumundadır.

4736 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri…” Kanunu ve 5846 sayılı Telif Kanunu gereği Kurumumuz arşivinde bulunan görsel ve işitsel materyallerden ücret karşılığında yararlandırma yapılabilmektedir. Kurumumuzun hak sahibi olmadığı içeriklerin talep edilmesi durumunda, talep eden tarafın, hak sahibi sayılan kişi, kurum veya kuruluşlardan gerekli izni alarak tarafımıza iletmesi gerekmektedir.

Arşivimizden ilgili hak sahiplerinin kişisel arşiv kapsamında faydalanabilmesi için, Telif Kanunu ile Kişisel Verilerin Korunması Kanununa muhalif bir durumun ortaya çıkmasının engellenmesi gerekçesiyle, talep edilen içeriğin satışı sadece hak sahibine ya da bir yakınına yapılmaktadır.


Arşiv Materyali Nasıl Talep Edilir?

Talep edilen görüntü, ses veya programın kullanım amacı (eğitim, etkinlik, reklam, belgesel, vb.), hangi mecralarda kullanılacağı (TV, Web, IPTV, vb.) ve kullanım süresini (1 yıl, 5 yıl, süresiz, vb.) içeren bilgiler “REKLAM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA” hitaben yazılacak bir dilekçe ile belgegeçer veya e-posta aracılığıyla Başkanlığımıza iletilmelidir.

Satış öncesi görsel-işitsel materyal belirleme aşamasında, araştırmanın gerektirdiği iş yükü değerlendirilerek talep sahibinden gerektiğinde teknik araştırma bedeli talep edilebilmektedir.

Materyalin tespiti ve belirtilen kapsamda kullanıma uygun olup olmadığı araştırıldıktan sonra, materyalin yılı, süresi, kullanım amacı ve mecrası gibi kriterlere göre ücret belirlenerek talep sahibine iletilmektedir. Ayrıca materyalin belirtilen amaç dışında kullanılmaması için talep sahibine imzalanmak üzere bir “Taahhütname” gönderilmektedir.

Kurumumuz hesaplarına ödeme yapıldığına dair dekont ile imzalanmış taahhütname tarafımıza iletildikten sonra, materyal kaydı talep sahibinin istediği formatta (mpeg2, DVD, mpeg4, mxf, vb.) Kurumumuz FTP sunucusundan ilgiliye iletilmektedir.
 
Ayrıntılı bilgi edinmek için iletişim bilgilerimiz :
Telefon           0312 463 2439
                        0312 463 3458
                        0312 463 3581
                        0312 463 3548
Faks               0312 463 4237
e-posta           trtarsiv@trt.net.tr